DEN HELDER - Ze is geboren en getogen in de Visbuurt en is blij om in haar omgeving terug te keren. José Vos, de nieuwe directeur van de Eben Haëzer aan de Lijsterstraat in Den Helder: “Ik kende de school nog niet, maar ik voelde me direct thuis in dit authentieke gebouw. De teamleden zijn gedreven, de ouders betrokken en de leerlingen enthousiast. Ik ben trots om deel uit te mogen maken van deze mooie school en wil samen met alle betrokkenen aan de slag om de Eben Haëzer steviger op de kaart te zetten.”

José Vos heeft jarenlange ervaring in het onderwijs. Ze stond als juf voor bijna alle groepen en klom daarna op naar schooldirecteur. Ze gelooft in elke dag leren met hoofd, hart en handen, een visie die aansluit bij het steeds meer kindgerichte onderwijs op de Eben Haëzer. “Ze moeten de kans krijgen om actief te leren door te ontdekken, te doen en te ervaren. Ik vind het belangrijk dat zij een nieuwsgierige, ondernemende en zelfstandige houding ontwikkelen, van en met elkaar leren, verantwoordelijkheid dragen en betrokken zijn bij hun eigen leerproces.”

Vernieuwingen

Samen met het team gaat ze verder met de ingezette onderwijsontwikkelingen, zodat de school nog betere prestaties behaalt. “Ik ben ambitieus en merk die mentaliteit ook in ons team. Natuurlijk betrekken we ook de ouders en de leerlingen hierbij. Ik wil graag van ze weten wat zij belangrijk vinden. Want voor hen doen we het. Onze leerlingen verdienen gewoon een fantastische basisschooltijd met goed onderwijs.”

Met plezier naar school

Een fijne wisselwerking tussen ouders, leerlingen en het team is belangrijk voor de Eben Haëzer. “Iedereen wil het beste voor de school. De sfeer is warm en de kinderen zijn vriendelijk. Die positieve sfeer is essentieel om te leren. Net als vertrouwen hebben en respect tonen voor elkaar, vindt José. En bovenal: om met plezier naar school te gaan. “Dat is toch het allerbelangrijkst. Het leren volgt dan vanzelf.”