DEN HELDER - De Koningin Julianaschool in Den Helder heeft onlangs een zeer positieve beoordeling ontvangen van de onderwijsinspectie. Deze erkenning bevestigt de hoge kwaliteit van onderwijs en de inclusieve omgeving die de school biedt. De inspecteurs prezen de school op verschillende belangrijke gebieden, waaronder visie, ambitie, en kwaliteitscultuur. Deze resultaten benadrukken de toewijding van het team en inclusiviteit in het onderwijs op de Koningin Julianaschool.

Uitstekende scores op belangrijke onderwijsgebieden

De Koningin Julianaschool behaalde de beoordeling 'goed' op de onderdelen visie, ambitie en doel, en kwaliteitscultuur. Volgens de inspectie heeft de school een breed gedragen visie en ambitie die naadloos aansluit bij de behoeften van de leerlingen. "Op de Julianaschool is anders zijn vanzelfsprekend", aldus de inspectie, "Er heerst een stimulerend leerklimaat met een doelgericht aanbod voor taal en rekenen. De school zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van iedere leerling, waarbij de aanpak goed aansluit bij de visie van Stichting Kopwerk. "Verder werkt het gehele team dagelijks samen aan kwaliteit, zowel op school- als individueel niveau.

Gedetailleerd bezoek van de inspectie

De inspecteurs arriveerden voor 8 uur op de Koningin Julianaschool en startten de dag met een ontmoeting met het team. Vervolgens bezochten zij acht klassen en voerden intensieve gesprekken over diverse onderwerpen zoals leerlingenzorg, basisvaardigheden, schoolklimaat, veiligheid, burgerschap, resultaten en leskwaliteit. Ook bekeken zij documenten over leerlingenzorg, basisvaardigheden, taal, rekenen en burgerschap. De inspecteurs hadden gesprekken met leerlingen uit de bovenbouw, ouders en teamleden. Aan het einde van de dag vond een terugkoppelingsgesprek plaats waarbij de inspecteurs hun vele complimenten en het positieve eindoordeel deelden met het team van de school en een vertegenwoordiging van het bestuur van Stichting Kopwerk.

Tjitske Sabelis, schoolleider van de Koningin Julianaschool: "Wij zijn super blij met het oordeel en meer dan trots op wat ons team iedere dag neerzet op de Koningin Julianaschool. De inspectie gaf aan dat wat voor ons heel gewoon is op het gebied van inclusief onderwijs en kwaliteitszorg, eigenlijk heel bijzonder is! Dat compliment is toch echt de kroon op ons werk. Een bezoek van de onderwijsinspectie is een mooi meetmoment voor de school, maar blijft natuurlijk ook super spannend. Om de dag dan zo af te kunnen sluiten, was fantastisch. Dit bezoek was een bevestiging dat de weg die we als team bewandelen de juiste is. We gaan hier dan ook gewoon weer vol enthousiasme mee verder."

De Koningin Julianaschool, een school bij Stichting Kopwerk, zet haar succesvolle weg voort en blijft zich inzetten voor een kwalitatief hoogwaardige en inclusieve leeromgeving voor al haar leerlingen.