DEN HELDER - Op vrijdag 26 april viert het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) haar 167e verjaardag. Daarnaast lopen ongeveer 150 adelborsten en cadetten die op het KIM zitten, de zogeheten Koningsmars door het centrum van Den Helder. De Koningsmars vindt ieder jaar plaats ter ere van de verjaardag van Koning Willem-Alexander.


Dies Natalis

Sinds 25 april 1857 is het KIM onlosmakelijk verbonden met de marinestad. Op deze dag werd bij Koninklijk Besluit bepaald dat de ‘Marine-officiersopleiding te Willemsoord’ voortaan de naam Koninklijk Instituut voor de Marine zou dragen. Dit heuglijke feit wordt jaarlijks gevierd met een zogeheten Dies Natalis (Latijns voor geboortedag) en dit jaar is het thema ‘De Toekomst’.

De aanleiding is heuglijk, maar deze dag staat ook in het teken van de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld. De voortdurende oorlog in Oekraïne, de spanningen tussen Israël en Hamas, het steeds assertievere optreden van China en de onrust in de Rode Zee en Sahel zijn slechts enkele voorbeelden. Reden genoeg om stil te staan bij een blik op de toekomst. De Adelborsten, marineofficieren in opleiding, zijn de toekomst.

Mars door de stelling van Den helder

Willem-Alexander is op diverse manieren verbonden aan de marine. In augustus 1985 kwam hij op voor de marine als adelborst en later heeft hij als bemanningslid meegevaren aan boord van diverse marineschepen. Om deze bijzondere band te eren, marcheert het Korps Adelborsten op vrijdag 26 april vanaf 14.25 uur, door Den Helder. De mars duurt ongeveer 50 minuten en heeft als begin- en eindpunt het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). De mars wordt zoals ieder jaar gelopen onder begeleiding van muziek van de Marinierskapel. De Marinierskapel geeft naast de muziek ook het tempo aan waarop wordt gelopen. Ten slotte zal de Koningsmars worden afgesloten met een heildronk in ’t Oppertje, gelegen op het terrein van het Koninklijk Instituut voor de Marine. Bij slecht weer zal de mars niet doorgaan.