DEN HELDER - Lange tijd mocht er niet gezongen worden. Ontzettend jammer, want zingen is leuk en ook nog erg gezond ook!
De koorleden van koor Chantastic in Den Helder hebben het zingen enorm gemist.


Goed nieuws, samen zingen in een koor mag weer. Daarom start dirigent Arjen Busscher een nieuw project.
Dit keer is het thema top 2000, waarbij de koorleden zelf mogen stemmen over welke liedjes er gezongen worden.
Iedere woensdagmiddag wordt er gerepeteerd op een fantastische locatie, cinema Zevenskoop.


Deze ruimte is goed geventileerd.
Er wordt gezongen met de dan geldende veiligheidsmaatregelen.
Het koor bestaat uit een vaste kern, een gezellige groep dames.


Nieuwe deelnemers vinden hierbij makkelijk aansluiting.
Het is mogelijk om, ter kennismaking, een eerste repetitie vrijblijvend bij te wonen.


Woensdagmiddag 25 augustus 15:00-17:00 u.
Hiervoor is aanmelden mogelijk via de website:
www.koorchantastic.nl