TEXEL - Vorige week is de provincie Noord-Holland aan de laatste fase van de werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel begonnen.

Aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum voert de werkzaamheden uit. In het natuurgebied wordt met vier kranen gewerkt aan het plaggen van de grond. De fosfaatrijke grond van de bollenteelt, in de oude polder Hanenplas, wordt afgegraven. Daarmee komen de oorspronkelijke schelpenbanken aan de oppervlakte en wordt de grond verschraald, nodig voor versterking van de natuurwaarden in dit gebied.

Grondtransport

De naastgelegen golfbaan De Krim neemt de grond over. In het natuurgebied is een rijplatenbaan gelegd richting de golfbaan. Met uitzondering van een kort gedeelte van de Postweg, hoeft er nagenoeg geen vrachtverkeer over de weg. De aannemer verwacht ongeveer 5 weken bezig te zijn met de graafwerkzaamheden en het transport.

Fietspad

Het aangelegde fiets- en ruiterpad pad tussen de Slufter en de Postweg kan door de werkzaamheden en het transport nog niet geopend worden. In het voorjaar worden alle werkzaamheden afgerond, dan is ook het fietspad gereed voor gebruik. Het pad verbindt de Slufter via de kreek van de Roggesloot met de Postweg, waarmee beter zicht is ontstaan op de herstelde natuur.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de natuurontwikkeling Hanenplas? Dan kunt u contact opnemen met Mimi Eelman (omgevingsmanager) via telefoonnummer: 06-549 083 30 of e-mail: natuurtexel@noord-holland.nl.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Hanenplas maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.