NOORD-HOLLAND - Op 22 maart ontving Do van Dijck de bijzondere Zilveren Kemphaan Penning uit handen van directeur Bas Rüter van Landschap Noord-Holland. Deze erepenning is bestemd voor personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk maken voor de bescherming van natuur en landschap in de provincie Noord-Holland. Van Dijck ontving de penning omdat hij zich al meer dan 20 jaar exceptioneel inzet voor natuur en landschap, in het bijzonder in de regio ‘s Noordkop en Westfriesland.

In 1989 stelde het toenmalige Noordhollands Landschap de Zilveren Kemphaan Penning als erepenning in. Als symbool werd de kemphaan gekozen, omdat het langzaam verdwijnen van deze weidevogel uit Nederland een aanwijzing is voor de achteruitgang van de kwaliteit van natuur en landschap. De erepenning is in totaal zes keer uitgereikt.

Bas Rüter: “Do is al decennialang hét gezicht van de natuurbescherming in de Kop van Noord-Holland en Westfriesland. Heel bijzonder aan Do is zijn passie en gedrevenheid, de kansen en bedreigingen die hij ziet doen hem alles op alles te zetten om natuur en landschap te beschermen. Zo was hij een van de initiatiefnemers voor de plannen om nieuwe natuur te creëren in de toentertijd voornamelijk agrarische Zandpolder en zag hij dat er naast de botanische kansen ook hoogwatervluchtplaatsen en broedplekken nodig waren voor kustvogels . Hij zette alles op alles om tot een convenant te komen met gemeenten en provincie om de laatste broedpaartjes tapuiten te beschermen. Tegen ongewenste ontwikkelingen komt hij met passie in het geweer, lokaal en regionaal. Naast dat Do van Dijck betrokken was bij de verwerving van percelen voor nieuwe natuur probeerde hij ook door diverse doelen te combineren nieuwe natuurgebieden te creëren. Gebieden als de waterberging Kolksluis, Kolk van Dussen en Braakpolder-zuid zijn hier voorbeelden van. Ook vervulde hij een bijzondere wens van Stichting Het Bos der Omarming door een deel van het Wildrijk als herdenkingsplek voor ouders van overleden kinderen mogelijk te maken. Het is mij een eer en genoegen om Do namens Landschap Noord-Holland voor zijn unieke bijdrage aan de Noord-Hollandse natuurbescherming te eren met de Zilveren Kemphaan Penning!”

Do: “Hoewel ik mij zeer vereerd voel dat ik deze penning in ontvangst heb mogen nemen, waren de natuur en de mensen die hiermee begaan zijn de motivatie voor mijn inzet voor het landschap, de plantjes en de dieren in Noord-Holland. Ik vind het ontzettend jammer dat ik door gezondheidsproblemen mijn “werk” hiervoor, ik hoop voorlopig, moet staken. Ik zal de mensen met wie ik samen zulke mooie dingen voor de natuur en de natuurbewustzijn hebben bereikt, enorm gaan missen.”