DEN HELDER - Vogelwerkgroep Den Helder e.o. houdt op vrijdag 17 september 2021 om 20.00 uur een lezing in Hotel Den Helder, Marsdiepstraat 2, 1781 AP te Den Helder

De toegang is €2,00 voor leden en €3,00 voor niet-leden. Tot en met 25 jaar is de toegang gratis.

“Natuurlijk Noord Nederland” door Philip Friskorn
Deze natuurtocht begint op het waddeneiland Texel. Via de Afsluitdijk bereiken we het noorden van de provincie Friesland. Hier vinden we de sporen van de vroegere landaanwinning op de Waddenzee, de Slagtedijk die ooit het land tegen de Middelzee moest beschermen en het oude vissersdorp Wierum. Het Nationaal Park Lauwersmeer neemt in dit verhaal een belangrijke plaats in. Via het jonge natuurgebied De Onlanden in Groningen bereiken we de provincie Drenthe met het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap, dit Nationaal Landschap omsluit het Nationaal Park Drentsche Aa met prachtige oude beken en riviertjes. De Hondsrug maakt hier deel van uit. Via diverse mooie plekjes bereiken we het Nationaal Park Drents-Friese Wold met zandverstuivingen en heide.

Dit gebied wordt doorsneden door de grens tussen Drenthe en Friesland. We eindigen in het Friese veenweidegebied wat nog steeds een dorado is voor weidevogels. Al met al een tocht waarin we heel veel vogels tegenkomen.