DEN HELDER - Woensdagavond 9 oktober en dinsdagmiddag 22 oktober geeft Ko Minneboo van de Helderse Historische Vereniging een lezing in School 7 over de geschiedenis van de Noordkop. Die gaat ver terug. Begin 1500 werd in opdracht van Jan III van Egmond, stadhouder van Zeeland, Holland en West-Friesland en de eerste bevelhebber van de georganiseerde Nederlandse Marine, begonnen met de aanleg van de dijken van het Nieuwe Land. Dit was een nieuwe polder, waarvan de huidige Vijfsprong het centrum en de Sluisdijk de zuidoostelijke zeewering was.

De aanleg van die polder markeert een verandering in de geschiedenis van onze Noordkop. Na eeuwenlang verlies van land aan zee werd stap voor stap het land weer teruggewonnen. Oorlogen en zeeslagen vertraagden dat proces. De strijd werd niet alleen tegen het water gevoerd, maar ook tegen vreemde bezetters, Spanjaarden, Fransen, Engelsen, Russen en Duitsers. Welk land heeft hier na de eerdere invallen van de Noormannen en de Watergeuzen eigenlijk niet gevochten?

Ko Minneboo verdiept zich steeds meer in de geschiedenis van onze regio. Tijdens deze lezing neemt hij het publiek mee in de turbulente geschiedenis van de Noordkop, eeuwenlang de belangrijkste toegang naar de Zuiderzee en vertrekpunt naar verre landen. Feitelijk de eerste verdedigingslinie in de bescherming van de havens van Amsterdam, Enkhuizen en Hoorn. Een rol die om meerdere redenen pas na de aanleg van de Afsluitdijk veranderde. Oude kaarten en tekeningen, verspreid over heel Europa, maar ook gevelstenen in Amsterdam en foto’s geven inzicht in die geschiedenis.

Eerdere lezingen die Minneboo over dit onderwerp gaf, waren snel uitverkocht. Mede daarom wordt er weer aandacht besteed aan de geschiedenis van de Noordkop. Het verhaal is aangevuld met nieuwe informatie en gaat verder dan zijn eerdere lezingen over De Helder.

De lezing begint op 9 oktober om 19.30 uur en op 22 oktober om 14.00 uur in School 7, Keizersgracht 94 in Den Helder. Toegang is € 4,50 inclusief een kopje thee of koffie in de pauze. Kaartverkoop via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balies van de bibliotheken.