DEN HELDER - Cor-Simon Tijsen verzorgt donderdagavond 20 februari in School 7 een lezing over hoog sensitiviteit. Hij vertelt wat je daaronder moet verstaan, welke soorten en kenmerken er zijn en welke voor- en nadelen je kunt ervaren als je hoog sensitief bent.


Wat opvalt bij hoog sensitieve mensen is dat een aantal kenmerken van deze karaktereigenschap tot stress of zelfs, in het ergste geval, tot een burn-out kan leiden. Een ervan is dat hoog sensitieve mensen vaak 'in hun hoofd' zitten -dat leidt tot doemdenken en piekeren- en een andere is perfectionisme.

Tijdens deze lezing wordt hier nader op ingegaan. Tijsen geeft trainingen en lezingen over hoog sensitiviteit bij kinderen en volwassenen. Ook begeleidt hij mensen die het een grote uitdaging vinden om te leven met hoog sensitiviteit.

Lezing in School 7, Keizersgracht 94, donderdag 20 februari, aanvang 19.30 uur, toegang € 3,50. Aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie.