DEN HELDER - In de gemeente Den Helder is netbeheerder Liander gestart met de kosteloze plaatsing van nieuwe energiemeters bij huishoudens en kleine bedrijven. De traditionele elektriciteits- en gasmeter worden vervangen door slimme energiemeters. Liander heeft aannemer Dynniq gevraagd de werkzaamheden uit te voeren.

Inwoners met postcode 1782 en 1789 ontvangen een brief met meer informatie over de slimme meter. In de tweede brief staat een datum waarop de monteur graag langskomt om de nieuwe energiemeters te plaatsen. De slimme meters worden nu kosteloos geplaatst, omdat Liander de hele wijk in één keer kan voorzien van slimme meters. Wie er later alsnog voor kiest, betaalt een kleine vergoeding aangezien de monteur dan alleen voor dat adres moet komen.

Geen verrassingen aan het einde van het jaar
De slimme meter is een digitale meter die zelf het energieverbruik registreert. Maandelijks worden automatisch de meterstanden gedeeld met de energieleverancier en de klant ontvangt op dat moment een kosten- en verbruiksoverzicht. Dat betekent geen verrassingen meer aan het einde van het verbruiksjaar. En meer inzicht in het verbruik maakt het makkelijker om energie en daarmee geld te besparen.

Elektriciteitsnetten klaar maken voor de toekomst
De slimme meter is een belangrijke stap om de elektriciteitsnetten klaar te maken voor de toekomst. Zo wordt elektriciteit niet meer alleen geproduceerd door de traditionele energieleveranciers, maar komen er steeds meer producenten bij. Dit zijn bijvoorbeeld bezitters van zonnepanelen die via het dak elektriciteit opwekken. Zowel voor eigen gebruik als voor teruglevering aan het energienet. Goed inzicht in de hoeveelheid elektriciteit die wordt afgenomen van of geleverd aan het elektriciteitsnet is belangrijk voor de netbeheerders. Zo kunnen zij zorgen dat iedereen altijd kan rekenen op levering van energie. De slimme meter helpt om dit inzicht te krijgen. Daarnaast kunnen wij met de slimme meter storingen sneller opsporen en in de toekomst mogelijk deels voorkomen.

Liever oude meter behouden? Dat kan. Wees er wel van bewust waar u ‘nee’ tegen zegt. Kijk daarvoor op www.liander.nl/oudemeterbehouden.

Over Liander
Liander is de grootste netbeheerder van Nederland. We leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in ongeveer een derde van Nederland. De meterkasten in de gemeente Den Helder zijn er op aangesloten, net als de meterkast van 3 miljoen andere woningen en bedrijven. Liander is geen energieleverancier, maar maakt het mogelijk dat anderen energie kunnen leveren. Meestal merkt niemand daar iets van. Druk op het lichtknopje of zet de verwarming aan. Liander zorgt dat het werkt. Nu en in de duurzame toekomst.