DEN HELDER - De noordoostkant van Willemsoord wordt ontwikkeld tot Marinecampus. Dat is woensdag 29 mei bekendgemaakt. Dankzij dit plan, komen Den Helder en de Koninklijke Marine dichter bij elkaar, zodat de marine weer een levend onderdeel van de stad wordt. Hiermee keert de historie terug op de voormalige Rijkswerf.

Diverse partijen als de Koninklijke Marine, Stichting Defensiemusea, Koninklijk Instituut Marine en de gemeente Den Helder hebben besloten om hier samen de schouders onder te zetten. Ontwikkelmaatschappij Zeestad heeft opdracht gekregen om de verkenning hiervoor te doen. West 8 Urban Design & Landscape Architecture heeft het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt.

Duurzaam
De gebiedsontwikkeling moet gepaard gaan met een zo duurzaam en kosteneffectief mogelijke energievoorziening voor de gebouwen. Er wordt gekeken naar maatregelen als isolatie, maar ook het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. De berekeningen zijn dat de jaarlijkse CO2-uitstoot verlaagd kan worden met 20 ton, waarbij 1 ton CO2 gelijk staat aan zeven retourvluchten tussen Amsterdam en Parijs.

De directe aanleiding voor de Marinecampus is de gewenste uitbreiding van het Marinemuseum, zowel op het gebied van oppervlakte als het aantal bezoekers. Aan de ontwikkeling worden meer zaken gekoppeld: onder meer de vernieuwing van het legeringsgebouw Neptunus voor adelborsten, het verplaatsen en moderniseren van gebouw Medemblik, herbestemming van Het Paleis en de voltooiing van het historische Schuine Pad. Ook komt er een aantrekkelijke ‘GREEN’ rondom de gebouwen, waardoor Willemsoord een veel groener karakter krijgt. Daarnaast zorgt het voor een meer samenhangend karakter op de oude Rijkswerf.

Commandeur Peter van den Berg, tijdens de presentatie van de gebiedsvisie: ‘We zijn met dit plan nog niet op het punt van afmeren aangekomen. Het moment waar de linten kunnen worden doorgeknipt. Om in nautische metaforen te praten: we zijn we bij de verkenningston Schulpengat aangekomen en liggen goed op koers. Er is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de noordoostzijde van Willemsoord. Het is goed dat we deze stap gezamenlijk doen.’

Symbool
Voor directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad en wethouder Heleen Keur van de gemeente Den Helder gaat het nieuwe plan echter verder dan alleen een gebiedsontwikkeling. Wat hen betreft is het een symbool voor de positieve veranderingen in de stad. Met als recent hoogtepunt de bekroning van bibliotheek School 7 tot beste bieb van de wereld.

Vreugdenhil: ‘Door de ontwikkeling van Willemsoord Noord worden twee van de belangrijkste instituten in Den Helder, het KIM en het Marinemuseum, meer verbonden met de stad. Ze worden beleefbaar gemaakt. En dat biedt kansen om het imago van de Koninklijke Marine als belangrijk onderdeel van de krijgsmacht te versterken. Om bekend te staan in de stad en regio als grote opleider en werkgever. Dit heeft een positief effect voor de economische ontwikkelingen in Den Helder en de Kop van Noord-Holland: de regio profiteert van deze duidelijke aanwezigheid van de marine.’ Dat laatste draagt bovendien bij aan het imago van Den Helder, wat zich profileert als stoere en energieke stad.

Stadscentrum
Wethouder Keur noemt de Marinecampus een kans om Willemsoord te verbinden met het vernieuwde stadshart van Den Helder. ‘Met de beste bibliotheek van de wereld als kenmerkende stepping stone. Willemsoord wordt een deel van het stadscentrum, het stadscentrum vindt zijn weg naar Willemsoord. Den Helder is een stad in ontwikkeling. Een stad die bezig is met een enorme kanteling. Een stad die verrast en die verbaast. Den Helder heeft goud in handen. En met de ontwikkeling op Willemsoord die we presenteren, gaan we dat goud oppoetsen.’

Hoofdkwartier
De ontwikkeling draagt bij aan het behoud van cultureel erfgoed. Het Rijksmonument wordt groener en daarmee teruggebracht in de oude staat. Ook de revitalisering van het erfgoed leidt tot economisch rendement, zowel op het gebied van bestedingen als in toename in bedrijvigheid in de toeristisch-recreatieve sector en werkgelegenheid in de regio. Bovendien wordt het voor inwoners een leefomgeving om trots op te zijn. Den Helder: stoer, energiek en maritiem. Het hoofdkwartier. De stad van de Marinecampus aan het Marsdiep.