DEN HELDER - In Nederland eindigt ongeveer een derde van alle huwelijken in een echtscheiding. Vaak kunnen ouders en verzorgers tot goede afspraken komen over de omgang met de kinderen. Maar twintig procent van de scheidingen verloopt moeizaam. Als mensen gekwetst zijn, kan er snel wrok ontstaan. Ex-partners zien elkaar als de vijand. En dan is het moeilijk om afspraken te maken over de omgang met de gezamenlijke kinderen. Als ouders geen afspraken kunnen maken zonder ruzie, kunnen ze terecht bij MEE & de Wering voor de Begeleide Omgangsregeling.

Zelfstandig de omgang vormgeven

Het is voor de ontwikkeling van een kind heel belangrijk om na een scheiding beide ouders te blijven zien. Ruzie tussen ex-partners ontstaat meestal bij het brengen en halen van het kind. Bij een Begeleide Omgangsregeling (BOR) zit de vrijwilliger daartussen. De vrijwilliger is aanwezig bij het halen en brengen en tijdens het bezoek. Het BOR-traject bestaat uit 12 bezoeken van maximaal 3 uur. De begeleiding van de vrijwilliger wordt in stapjes afgebouwd. Gezamenlijk werken ex-partners, vrijwilliger en kind (eren) er naartoe dat de ouder het kind zonder de vrijwilliger kan zien. Zodat de ouders na verloop van tijd weer zelfstandig de omgang met het kind kunnen vormgeven

Ook BOR-vrijwilliger worden?

MEE & de Wering zoekt nog BOR-vrijwilligers in Den Helder. Heb jij een hart voor kinderen en gun jij hun een goed contact met hun ouders? Jij begeleidt het kind tijdens het bezoek aan een van de ouders/verzorgers. Het traject bestaat uit circa 12 bezoeken van maximaal 3 uur. Mail voor meer info naar bor@meewering.nl.