JULIANADORP - Woensdagmiddag 28 november organiseert Landschap Noord-Holland een ontmoeting (meet-and-greet) met de schaapskudde, schaapsherder èn boswachter in de Noordduinen. Iedereen is welkom in de duinroosvallei nabij strandslag Zandloper te Julianadorp van 13.30 tot 15.30 uur.

U bent welkom om de schapen te komen bekijken. Ga bij strandslag Zandloper (5) rechtsaf het fietspad op. De schaapsherder beantwoordt vragen als: hoe hoedt je een kudde? Hoe is het om schaapsherder te zijn? De boswachter vertelt hoe het grazen de afgelopen weken is gegaan: wat betekent dit voor de natuur en wat levert het op?

Boswachter Tim Zutt: “Deze ontmoeting is erg leuk voor volwassenen èn kinderen. Een kudde van nabij bekijken is indrukwekkend, de hond die de schapen begeleidt, het is een prachtig gezicht. Alleen aaien kan niet, daarvoor moet je naar een kinderboerderij.”De schapen zullen na de 28-ste nog even grazen in de Noordduinen om de vergrassing en verruiging in te perken. En dan reizen de schapen weer door naar een ander natuurgebied.

Meer informatie: https://www.landschapnoordholland.nl/nieuws/schaapskudde-graast-maand-lang-noordduinen