DEN HELDER - Boswachters van Landschap Noord-Holland kunnen binnenkort waarschijnlijk boetes uitdelen aan mensen die zeehonden en vogels storen op de Razende Bol; een zandplaat voor de kust, in de buurt van Texel en Den Helder.

Een aantal jaar geleden werden op Noorderhaaks, wat dus ook wel de Razende Bol wordt genoemd, drie boswachters geïnstalleerd op verzoek van Rijkswaterstaat. Op een deel van het eiland mogen van 15 mei tot 1 november geen mensen komen. In die periode hebben de vogels en zeehonden rust en is er voldoende ruimte voor de vogels om te broeden. Maar al gauw nadat de boswachters aan het werk gingen, bleek dat veel bezoekers de regels aan hun laars lapten. Ze betraden ook in de 'rustmaanden' het afgesloten deel.

Mensen kunnen met name voor de vogels echt een bedreiging vormen. "Een vogel legt bijvoorbeeld eitjes op de kale zandvlakte achter een stuk wrakhout. We hebben wel meegemaakt dat mensen op dat plekje gingen staan. Die borden staan er niet voor niks. We zetten het broedgebied af met een reden", zegt Hovinga.

Waarschuwingen
Op een groot deel van het eiland mogen ook in de 'rustperiode' gewoon mensen komen, maar bezoekers willen graag naar het deel toe waar de dieren zitten. Ze negeren de vele waarschuwingsborden. Ook zijn de boswachters geregeld aanwezig om aanwezigen te informeren. Er zijn folders rondgedeeld, lesprogramma's opgesteld en er is geflyerd. Maar niets werkte echt, zegt de boswachter.

"We vinden dat het met voorlichting moet beginnen, maar als dat onvoldoende is, moet je een bekeuring kunnen uitschrijven. Dat doen we zelf ook liever niet", zegt Hovinga.

Bekeuringen
Het uitschrijven van bekeuringen kan niet zomaar. De boswachters hebben daartoe niet de bevoegdheid. Na veel en vaak overlegd te hebben met onder meer Rijkswaterstaat en de provincie lijkt het erop dat ze die bevoegdheid nu wel krijgen, maar de plannen zijn nog niet helemaal rond. "Als we het zelf in de hand hadden, hadden we twee jaar geleden al boetes uitgedeeld.

"De boswachter vindt het jammer dat boetes nodig zijn. "En eigenlijk hoeft het ook helemaal niet. Er is voldoende ruimte voor mens én dier."