DEN HELDER - Maandagmiddag 9 september wordt in School 7 een mini-symposium rond laaggeletterdheid georganiseerd. Na de opening van het Taalhuis in 2017 zijn ruim 200 mensen geholpen naar een passend taalaanbod. Het symposium is bedoeld om blijvend aandacht te vragen voor laaggeletterdheid en het belang van taalondersteuning. Het motto van de middag is: ‘Signaleer laaggeletterdheid en kom in actie!’.

Het streven is om organisaties te bereiken die cliënten, patiënten of bezoekers kunnen helpen door hen aan te melden bij het Taalhuis. Er wordt een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid: niet alleen signaleren, maar ook actie ondernemen... en het Taalhuis helpt verder. Ook andere geïnteresseerden zijn deze middag van harte welkom. Hoe meer mensen weten dat veel inwoners van Den Helder moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden des te groter is de kans dat het onderwerp bespreekbaar wordt en schaamte wordt weggenomen.

Bezoekers kunnen 9 september naar interessante sprekers luisteren en diverse workshops volgen. Wethouder Pieter Kos geeft een toelichting op de omvang van laaggeletterdheid in Den Helder en het belang van een gezamenlijke aanpak in het Taalhuis. Wim Daniëls, taalkundige, schrijver en theatermaker, vertelt op een luchtige en humoristische manier over de betekenis van taal in het dagelijks leven. Hij spreekt door het hele land op bijeenkomsten over laaggeletterdheid en is regelmatig te gast in radio- en tv-programma’s als Spijkers met Koppen en De Wereld Draait Door.

Daarnaast kunnen deelnemers in gesprek gaan met taalambassadeurs. Dit zijn (oud-) cursisten die vanuit hun eigen ervaringen aan uiteenlopende doelgroepen vertellen hoe ingewikkeld het leven is als je basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen of spreken onvoldoende beheerst. Ook vertellen ze hoe zij dit jarenlang verborgen hebben kunnen houden en hoe hun leven er uitziet nu ze beter kunnen lezen en schrijven. In andere workshops kunnen deelnemers oefenen om het onderwerp bespreekbaar te maken en vertellen de organisaties die samenwerken in het Taalhuis wat het Taalhuis concreet kan doen.

School 7 is te vinden aan de Keizersgracht 94 in Den Helder. Deelname aan het mini-symposium is gratis, wel graag aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl