DEN HELDER - De nieuwe verkeerslichten voor de N250 in Den Helder worden in het vierde kwartaal van 2020 geplaatst. Het gaat om de installaties op de kruisingen N250/Havenplein, N250/Hoofdgracht, N250/Beatrixstraat en de kruising N250/Havenweg. De nieuwe verkeerslichten zijn zogeheten IVRI’s: intelligente verkeersregelinstallaties.

De komst van de nieuwe verkeerslichten is onderdeel van de oplossingen om op korte termijn de verkeersdruk op de weg beter te regelen. Een andere maatregel die wordt genomen is de aanpassing van de kruising N250/Havenweg. Daar is het straks niet meer mogelijk om rechtsaf te slaan vanaf de Van Kinsbergenbrug richting de N250. Naar de oplossingen op middellange en lange termijn worden momenteel onderzoeken gedaan vanuit het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt!.

Verkeerswethouder Heleen Keur is verheugd dat de nieuwe verkeerslichten nog dit jaar worden geïnstalleerd. ‘Dit moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan een betere doorstroming op de N250. De gemeente heeft nulmetingen uitgevoerd, waardoor we in de nabije toekomst het effect van deze maatregelen kunnen meten. Ik ben heel blij dat dankzij de samenwerking met de provincie Noord-Holland dit project nu uitgevoerd gaat worden.’ De verkeerslichten worden in opdracht van de provincie aangelegd door gebiedsaannemer WaakSaam.

Slimme verkeerslichten
Intelligente verkeersregelinstallaties kunnen verkeer herkennen en er in de toekomst ook mee communiceren. Deze verkeerslichten houden rekening met de drukte en kunnen voorrang verlenen aan bijvoorbeeld vrachtwagens of grote groepen fietsers. Weggebruikers kunnen geïnformeerd worden over de tijd wanneer het licht op groen of rood springt, waardoor ze minder hoeven af te remmen en op te trekken. Dat betekent comfortabeler reizen voor de reiziger, maar is ook beter voor het milieu omdat zij minder CO2 uitstoten.

Aansluiting verkeerscentrale
Nog dit jaar worden de verkeerslichten op de N250 ook aangesloten op de provinciale verkeerscentrale in Hoofddorp. Hierdoor zorgen de provincie en de gemeente Den Helder ervoor dat de regio goed bereikbaar blijft. Sinds 2015 heeft de provincie Noord-Holland de verkeerslichten van diverse gemeenten aangesloten op de provinciale
verkeerscentrale. Zo wordt er al samengewerkt met Haarlem, Heemstede, Hilversum, Gooise Meren, Zaanstad en Amsterdam en worden op verschillende wegen de verkeerslichten real time gemonitord en gestuurd vanuit de provinciale verkeerscentrale in Hoofddorp.

De Kop Werkt!
Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.