NOORD-HOLLAND - De provincie gaat de Natura 2000-beheerplannen voor 4 duingebieden in Noord- en Zuid-Kennemerland en in de Kop bijstellen. Hierdoor worden unieke plant- en diersoorten zoals de groenknolorchis, meervleermuis en lepelaar in de toekomst beter beschermd.

Het gaat om de Natura 2000-beheerplannen voor Duinen Den Helder-Callantsoog, Zwanenwater & Pettemerduinen, Noordhollands Duinreservaat en Kennemerland-Zuid. Voor al deze gebieden zijn evaluaties uitgevoerd, die aanleiding geven om de beheerplannen bij te stellen. De reden voor het aanpassen van de plannen verschilt per gebied. Zo kan het zijn dat een maatregel wordt aangescherpt of ontbreekt, bijvoorbeeld de duinen meer laten stuiven of het beter bestrijden van invasieve exoten zoals de rimpelroos.

Het actualiseren van de plannen gebeurt in afstemming met betrokken partijen, zoals andere overheden, beheerders en belangenorganisaties.

Verlenging

Een Natura 2000-beheerplan geldt voor een periode van 6 jaar. De geldigheidstermijn van de plannen voor de 4 genoemde duingebieden loopt binnenkort af. Om de beheerplannen zorgvuldig en in afstemming met betrokken partijen aan te passen, is echter meer tijd nodig.

Daarom heeft de provincie de huidige beheerplannen met 6 jaar verlengd, met als streven de plannen eerder dan 6 jaar te actualiseren en opnieuw vast te stellen. De verlenging zorgt voor een overbruggingsperiode, zodat er ruimte en tijd is voor het zorgvuldig opstellen van de nieuwe beheerplannen.

Bescherming van natuur

De Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden unieke diersoorten en de natuur waarin ze leven beschermd om de biodiversiteit te behouden. In een beheerplan staat welke maatregelen er nodig zijn om die natuur te beschermen.

Kijk voor meer informatie op de pagina Natura 2000-beheerplannen.