DEN HELDER - De termijn van Marja Lely als stadsdichter van Den Helder loopt bijna ten einde. Op Gedichtendag, de laatste donderdag van januari, zwaait ze af. Dat gaat gepaard met de presentatie van een bundel waarin haar stadsgedichten verzameld zijn. Inclusief de bijbehorende tekeningen, want Lely is niet alleen dichter, maar ook kunstenaar.

Op 28 januari 2021 wordt ook de nieuwe stadsdichter gepresenteerd. De benoemingscommissie, die opereert onder voorzitterschap van wethouder Heleen Keur, is op zoek naar geschikte kandidaten.

Een stadsdichter is een ‘stedelijke ambassadeur’ die op eigen wijze bijdraagt aan de promotie van de stad en voor een periode van vier jaar wordt aangesteld. Van de stadsdichter wordt verwacht dat hij of zij gedichten schrijft waarin nieuws of belangrijke gebeurtenissen op een poëtische wijze worden belicht. Uiteraard staat het de stadsdichter vrij om ook op eigen initiatief te schrijven over de stad, de natuur, de mensen en al het andere dat Den Helder uniek maakt.

Het is belangrijk dat de dichter zijn of haar gedichten professioneel kan voordragen bij officiële gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld dodenherdenking of de opening van een nieuw gebouw. Voorts moet de dichter in Den Helder wonen of in ieder geval een aanwijsbare hechte relatie met de stad hebben. Gezocht wordt naar een kandidaat die eerder werk heeft gepubliceerd en met eigen werk heeft opgetreden.


Meer informatie is te vinden op www.kopgroepbibliotheken.nl en www.denhelder.nl Een motivatiebrief met drie gedichten kan tot en met 1 november worden ingestuurd naar het secretariaat van de Commissie Stadsdichter, t.a.v. Anita Ruder: a.ruder@kopgroepbibliotheken.nl