TEXEL - De olievlek op de Noordzee die richting de Waddenzee dreef, is opgeruimd door Rijkswaterstaat.

De verwachting is dat er geen olie aanspoelt op de Waddeneilanden, maar uit voorzorg staat wel een ploeg klaar op Texel om eventuele kleine deeltjes olie gelijk op te ruimen.

Op donderdag maakte de Waddenvereniging zich nog grote zorgen over de olievlek. Het ging volgens Rijkswaterstaat om 4000 tot 17.000 liter olie die in twee slierten zo'n 7 kilometer van Texel dreven.

De olie is opgeruimd door het oliebestrijdingsbaggerschip Hein. Daarvoor zijn diverse technieken gebruikt, waaronder het zogenoemde 'rainbowen'. Hierbij wordt de olielaag in beweging gebracht. Dit zorgt ervoor dat de olie zo sterk wordt verdund dat deze op een natuurlijke wijze afbreekt.

Het is niet bekend waar de olie vandaan komt. Rijkswaterstaat heeft een monster genomen van de olie en gaat deze analyseren. Mogelijk wordt zo meer bekend over de herkomst en de aard van de olie.