DEN HELDER - De provincie voert vanaf week 36 onderzoek uit op het terrein van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder ter voorbereiding op de renovatie in 2023/2024.


Tijdens de renovatie wordt 'jetgrouten' toegepast, een techniek waarmee de damwand wordt versterkt. Het onderzoek moet uitwijzen wat er voor deze specifieke locatie technisch nodig is om de renovatie goed uit te kunnen voeren. De onderzoekswerkzaamheden duren ongeveer 2 weken. De Koopvaardersschutsluis blijft in gebruik.

Wat is jetgrouten?

Bij jetgrouten wordt grout, een samenstelling van cement, granulaat en water, 10 meter diep in de grond geïnjecteerd. De grout vermengt zich onder hoge druk met de ondergrond. Vanuit een klein boorgat worden massieve kolommen gemaakt. Die kolommen naast elkaar vormen de wand.

Plaatsen materieel tussen 2 en 5 september

Om het onderzoek uit te voeren, plaatst de aannemer een jetgroutcentrale tussen 2 en 5 september. Op de centrale staan onder andere een silo voor cement, een menger, een voorraadvat en een kraan van ongeveer 25 meter. Daarnaast worden op hetzelfde terrein proefsleuven voor kabels en leidingen gegraven. Ook dit geeft geen hinder voor de omgeving.

Meer informatie

Met vragen en klachten kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Op de hoogte blijven van bedientijden van bruggen en sluizen, stremmingen of werkzaamheden? Kijk dan op www.vaarweginformatie.nl