DEN HELDER - De provincie gaat bij veertig speelplaatsen in Den Helder onderzoeken of er lood aanwezig is. In veel stedelijke gebieden is dit zware metaal door eeuwenlang gebruik in de bodem terecht gekomen. Lood kan vooral bij kinderen nadelige effecten hebben op de hersenontwikkeling.

Vooral speelplekken met een onbedekte bodem, dus zwarte aarde of zand, zijn risicogebieden. Kinderen kunnen het giftige lood binnenkrijgen als ze bijvoorbeeld na het spelen hun vingers in hun mond steken. Het RIVM adviseert ouders ook goed op te letten dat hun kinderen de handen wassen na het buitenspelen.

Sinds vorig jaar onderzoekt de provincie plaatsen waar kinderen vaak komen, zoals speeltuinen. De provincie en de uitvoeringsdienst hebben de speelplekken in kaart gebracht waar mogelijk een hoog loodgehalte aanwezig zou kunnen zijn. In Den Helder gaat het om veertig locaties. Waar de grond volledig bedekt is met (kunst)gras of tegels, is geen onderzoek nodig.

In de bodem
Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt omdat materialen als benzine en verf geen lood meer bevatten en omdat de meeste loden drinkwaterwaterleidingen zijn vervangen. Maar in sommige huizen is dat nog niet gebeurd. En soms zit er lood in de bodem. Hoge concentraties hoeven op zich geen probleem te zijn, zolang er maar geen lood in het lichaam terecht komt.