DEN HELDER - In de duinen raak je niet uitgekeken en daarom organiseert Landschap Noord-Holland op zondag 18 augustus van 10.30 tot 15.00 uur een lange zwerf- en ontdekkingstocht door de Grafelijkheidsduinen.

De relatief smalle duinstrook beschermt ons tegen de zee en tegelijkertijd biedt het ruimte aan heel veel planten en dieren. De Grafelijkheidsduinen zijn gevormd uit de resten van het oude Waddeneiland Huisduinen. Het gebied ontleent haar naam aan het vroegere bezit van de Graven van Egmont, die het duin als jachtgebied gebruikten. Tegenwoordig heeft dit duin de Natura 2000-status, dit betekent dat er speciale bescherming plaatsvindt van dier- en plantensoorten. En dit bijzondere stuk natuur ligt zomaar binnen handbereik. Wilt u nog meer over dit gebied ontdekken? Ga dan mee. Let op: het is een flinke wandeling, dus trek goede wandelschoenen aan en neem iets te eten en te drinken mee voor onderweg.

Vertrekpunt: De Helderse Vallei, De Helderse Vallei 9-11 Den Helder.
Kosten: Volwassenen € 7,00, kinderen € 3,00. Beschermers betalen € 4,00 en kinderen van beschermers € 2,00.
Graag aanmelden, maar ter plekke aansluiten kan ook.
Meer informatie en aanmelden: www.gaatumee.nl of www.landschapnoordholland.nl