DEN HELDER - In het Refugium bij Den Helder bloeit van juli tot en met september de fraaie stervormige Parnassia. Hoe bijzonder deze plant is, kun je ontdekken bij de excursie op zondag 29 augustus van 13:30 tot 15:30 uur.

Onder leiding van een gids van Landschap Noord-Holland wandelen we naar het gebied. Onderweg letten we natuurlijk ook op de vogels en andere dieren die we tegenkomen, er grazen Schotse Hooglanders die de vegetatie kort houden. Parnassia groeit graag in deze voedselarme, vochtige duinvalleien en de witte bloemen vallen op in dit stukje natuur. Het is een vrij zeldzame plant die hier alleen in de duinstreek groeit.

Eldorado met bijzondere soorten

Het Refugium is ontstaan toen sportvelden werden omgevormd tot nieuwe natuur. Het is een zeven hectare groot en een eldorado voor bijzondere planten en dieren. In dit gebied is ook de zeldzame tijgerspin waargenomen, één van de grootste spinnensoorten in Nederland.

Ga je mee?
Zondag 29 augustus, 13:30 - 15.30 uur
Vertrekpunt: Bezoekerscentrum De Helderse Vallei, De Helderse Vallei 9-11, Den Helder
Kosten: Volwassenen € 7,- en € 3,- voor kinderen tot 12 jaar, beschermers betalen € 4,- en € 2,- voor kinderen tot 12 jaar.


Verdere informatie en reserveren via www.gaatumee.nl