DEN HELDER - Van juli tot en met september bloeit de fraaie stervormige parnassia in het Refugium. De witte bloemen vallen op in dit natuurgebied. Hoe bijzonder deze plant is valt te ontdekken tijdens de excursie naar het Refugium op zondag 19 augustus van 13.30 tot 15.30 uur. Onder leiding van een gids van Landschap Noord-Hollland gaat de wandeling door het Refugium, ooit een sportveldencomplex, maar nu teruggegeven aan de natuur. In het Refugium grazen Schotse Hooglanders die de vegetatie kort houden. Parnassia groeit graag in deze voedselarme, vochtige duinvalleien. Het is een vrij zeldzame plant en die vrijwel alleen in de duinstreek groeit.

In het Refugium kunt u ook zo nu en dan een damhert zien. Geen wild exemplaar, maar het diertje ontsnapte in 2010 van de kinderboerderij. Sindsdien verblijft het hier tussen de Schotse Hooglanders en heeft het daar prima naar zijn zin.

Vertrekpunt: De Helderse Vallei, De Helderse Vallei 9-11 te Den Helder.
Kosten: Volwassenen € 7,00, kinderen € 3,00. Beschermers betalen € 4,00 en kinderen van beschermers € 2,00.
Graag aanmelden, maar ter plekke aansluiten kan ook.
Meer informatie en aanmelden: www.gaatumee.nl