DEN HELDER - Het optimaliseren van de verkeerslichten en de aanleg van de Ravelijnbrug hebben de meeste invloed op een betere doorstroming op de N250 in Den Helder. De verkeerslichten hebben op de korte termijn (ca. twee jaar) al een positieve impact; de Ravelijnbrug heeft de meeste invloed, maar heeft een lange voorbereidingstijd nodig. Ook de haalbaarheid moet nog nader worden onderzocht. Dat blijkt uit een rapport dat is opgesteld door Sweco in opdracht van het regionaal samenwerkingsverband De Kop Werkt!.


In de studie van het ingenieursadviesbureau Sweco zijn meerdere kansrijke maatregelen onderzocht, die op middellange en lange termijn de doorstroming op de weg zouden kunnen bevorderen. Het doel was om inzicht te geven in de effectiviteit en haalbaarheid van de geselecteerde maatregelen. Onderdeel van het onderzoek waren de aanleg van de Ravelijnbrug, ondertunneling Havenweg, ook wel bekend als het ‘Manifest N250’, verplaatsing van de Moormanbrug, dynamisch verkeersmanagement, verplaatsing zuidingang marineterrein en parkeermaatregelen.

Wethouder Heleen Keur: “Ik ben oprecht blij met de uitkomsten van dit rapport en de kwaliteit ervan. Het onderzoek biedt ons een handvat en mogelijkheden om volgende stappen te zetten voor de structurele bereikbaarheid van Den Helder, de binnenstad en de haven via de N250. Hierin trekken we samen op met de ontwikkelingen binnen het maritiem cluster.”

Ravelijnbrug voorkeur

De onderzoeksresultaten laten zien dat de Ravelijnbrug de voorkeur geniet boven een ondertunneling bij de Havenweg. Hoewel de doorstroming weliswaar verbetert door de ondertunneling, heeft het ook een aanzuigend effect van verkeer. Hierdoor wordt het uiteindelijke doel van de maatregel niet bereikt. Daarnaast is de ingreep in het landschap fors: de weg wordt breder in de richting van het kanaal. De bestaande vaarweg is daardoor niet breed genoeg meer. Bovendien moeten de kade- en damwand worden vervangen.

De verwachting is dat het verplaatsen van de Moormanbrug als losstaande maatregel weinig tot geen effect heeft op de doorstroming van de N250, maar wel in combinatie met de Ravelijnbrug. Van de verplaatsing van de zuidingang van het marineterrein meer richting het noorden, wordt een geringe werking voorspeld.

Dynamisch verkeersmanagement, waarbij verkeer over andere routes richting de Texelse boot wordt geleid, geeft eveneens weinig verlichting. Hierdoor ontstaan er elders in de stad juist meer knelpunten.

Intelligente verkeerslichten

De recente installatie van intelligente verkeerslichten bieden wel een positief perspectief. Het duurt ongeveer een jaar voordat het systeem de meest optimale afstemming van verkeerslichten heeft gevonden. De winst wordt momenteel al gevonden in het feit dat alle verkeerslichten op de N250 zijn aangesloten bij één centrale, zodat afstemming tussen de verschillende verkeerslichten kan plaatsvinden. In het advies is verder opgenomen om de rotonde op de Ravelijnweg-N250 om te bouwen naar een kruispunt met verkeerslichten.

Het rapport adviseert verder om de parkeermogelijkheden op De Kooy nader te bestuderen. Los van uitgevoerde onderzoek, heeft de gemeente Den Helder ook nog laten onderzoeken of een reserveringssysteem voor de TESO kan helpen de doorstroming te verbeteren. Daarvan zijn later dit jaar resultaten beschikbaar.

De Kop Werkt!

Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.