DEN HELDER - In School 7 gaat op dinsdagavond 22 oktober ’Helder(s) opvoeden’ van start: een maandelijks café dat beurtelings wordt verzorgd door de landelijk bekende opvoedkundige en puberexpert Marina van der Wal en gezinstherapeut en mediator Gideon de Haan.


Marina van der Wal verzorgt het Opvoedcafé, Gideon de Haan begeleidt het Stiefoudercafé. De cafés wisselen elkaar iedere vierde dinsdagavond van de maand af. Ze zijn gratis te bezoeken en laagdrempelig. Marina: "Opvoeden is geen hogere wiskunde, al zou je dat soms wel denken, met al die boeken die er over dit thema verschijnen. Daarom is er Helder(s) opvoeden, lekker nuchter. En ook nog gezellig, aan de tafel in het Leescafé!"

Soms heb je vragen over het opvoeden van je kinderen. Niet omdat er problemen zijn, maar omdat je je afvraagt of dat mobieltje wel of niet mee naar bed kan, of alcohol drinken onder de 18 nou echt zo slecht is, wat een normale bedtijd voor kinderen is, hoe je dat gegil je van peuter een beetje weet te stoppen, of je kind wel genoeg of juist te veel eet. Tijdens de cafés krijg je antwoord van professionals en van collega-ouders. Want de vragen zijn vaak herkenbaar en ook ouders hebben ervaring die de moeite van het delen waard is.

Deelname aan Helder(s) opvoeden is gratis, wel graag vooraf aanmelden via www.heldersopvoeden.nl. Het opvoedcafé begint 22 oktober om 19.30 uur in School 7, Keizersgracht 94 in Den Helder.