DEN HELDER - Aanstaande zondag is het Palmzondag. Dat feest staat symbool voor samen delen en zorgen voor elkaar.


Afgelopen week hebben alle kinderen van de Vlieberg heel goed samengewerkt om Palmpasenstokken te versieren. De kinderen uit de bovenbouw werkten samen met de kinderen van de onderbouw.

Donderdag hebben de groepen 1 t/m 4 van RKBS de Vlieberg Palmpasenstokken naar de Golfstroom gebracht om daar uit te delen aan eenzame ouderen. De ouderen bij de Golfstroom waren erg dankbaar!