DEN HELDER - Zwembad Heersdiep/Aquacentrum Den Helder is volgens wethouder Odd Wagner vijf jaar na de bouw al toe aan een 'grondige renovatie'. De gebreken zijn volgens Wagner heel ernstig. “Ik heb er grote zorgen over. Er zijn een aantal zeer ernstige klachten en een enorme renovatie, die bijna tegen nieuwbouw aan zit, is noodzakelijk.”

Dit vertelde hij afgelopen weekend in het radioprogramma De Week op Zaterdag bij onze mediapartner LOS Den Helder.

Er is onder meer sprake van gebrekkig tegel- en kitwerk. Doordat de garantietermijn binnenkort dreigde te verlopen, heeft de gemeente de aannemerscombinatie (Tuin en Van der Wal) aansprakelijk gesteld. "Hiermee is een stap is gezet om de herstelwerkzaamheden zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren, waarna het zwembad weer in een acceptabele onderhoudstoestand komt", aldus burgemeester en wethouders in antwoord op vragen die de fractie van Behoorlijk Bestuur stelde over het aquacentrum.

Er wordt naar gestreefd het zwembad zoveel mogelijk open te houden tijdens de werkzaamheden. Daartoe is een herstelplan opgesteld.