NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland doet vanaf 2 mei een proef met ruimere vaartijden van de pont Westeinde. Tijdens de proef worden de vaartijden verlengd tot 23.00 uur. Als de proef succesvol verloopt, kunnen de nieuwe vaartijden in 2025 worden ingevoerd.


De pont vaart over het Noordhollandsch kanaal tussen Anna Paulowna/Breezand en Julianadorp (Noorderhaven), en is een belangrijke schakel in de doorfietsroute tussen Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Nu vaart de laatste pont om 19.00 uur. Dit hindert met name fietsers, die bijvoorbeeld in de avond van en naar hun sportclub reizen. Als de pont niet vaart, moeten zij ruim 8 kilometer omfietsen.

Petitie aan gemeenten

In 2023 werd via een petitie aan de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder gevraagd om de vaartijden te verlengen of om de pont te vervangen door een brug. Uit onderzoek van de provincie bleek een vaste (fiets)brug niet mogelijk, mede omdat dit de doorvaarroute van schepen belemmert. Tijdens de proef wordt geluidsoverlast voor direct omwonenden gemonitord.