DEN HELDER - Den Helder en Texel willen dat er nu eindelijk snel een oplossing komt voor de verkeersopstoppingen in het centrum van Den Helder. Een zware delegatie bedrijven en organisaties uit die regio, heeft vanmiddag het Manifest N250 aangeboden aan de Provincie. Ze vragen niet alleen om actie maar komen ook zelf met een oplossing.

Het is al jaren een probleem. Het vele verkeer dat over de N250 door Den Helder rijdt zorgt regelmatig voor lange files. Bij het kruispunt bij de Van Kinsbergenbrug staan verkeerslichten waardoor de heleboel stil komt te staan. Er bestaan inmiddels al stapels dossiers. "Je kunt wel stellen dat er jaarlijks onderzoek is gedaan naar dit onderwerp", vertelt TESO-directeur Cees de Waal, "Sinds 1999 wordt er over gepraat. Het is nu tijd om knopen door te hakken"

Aan het plan werken veel bedrijven mee maar ook de visserij, de Koninklijke Marine en de gemeentes hebben zich achter het plan geschaard. "De meest kansrijke oplossing is een ongelijkvloerse kruising op deze plek", vertelt Evert van den Broek. Dat zou zo'n 15 miljoen euro moeten kosten maar dat verdien je terug als de files verdwijnen, heeft hij laten berekenen: "De economische schade is nu 1,5 miljoen euro per jaar en dat is een conservatieve schatting".

De drukte in de stad is alleen maar toegenomen de laatste jaren. "De marine heeft straks 2000 vacatures open staan. Daar zitten een heleboel nieuwe banen bij. Dus ook meer vervoer", legt Van de Broek uit. En ook het verkeer van en naar Texel is de afgelopen jaren flink gestegen. "Texel is populair. Het is ook harstikke fijn dat het eiland zo wordt gewaardeerd door zoveel mensen", zegt De Waal. Texel is zich bewust dat het probleem in Den Helder ook hun eigen probleem is.

Het manifest werd aangenomen tijdens de Commissie Mobiliteit van de Provincie. Het plan vanuit de regio wordt voorgelegd aan gedeputeerde Elisabeth Post.