DEN HELDER - In een stap naar een geïntegreerde benadering van onderwijs, kinderopvang en specialistische zorg, hebben Stichting Kopwerk, Kappio, en Parlan hun krachten gebundeld in een samenwerkingsovereenkomst, die op 21 maart 2024 officieel werd getekend. Deze samenwerking legt het fundament voor Inclusief Kindcentrum (IKC) De Fontein in Den Helder, een initiatief dat een naadloze en inclusieve leer- en ontwikkelomgeving biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar.

IKC De Fontein staat voor een vernieuwende aanpak waarbij onderwijs, kinderopvang en specialistische zorg onder één dak worden gebracht om een evenwichtige en inclusieve benadering van kindontwikkeling te waarborgen. Dit kindcentrum biedt een ononderbroken ontwikkelingspad voor alle kinderen. Bijzondere aandacht gaat naar de kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Dit versterkt de visie op gelijke kansen voor elk kind.

"Deze samenwerking tussen Kopwerk, Kappio, en Parlan vertegenwoordigt een gemeenschappelijke inzet voor de toekomst van onze kinderen in Den Helder," verklaart Dhr. Van Meerveld, bestuurder a.i. van Stichting Kopwerk. "Samen bouwen we aan een fundament waarop elk kind kan groeien en bloeien, gesteund door de beste onderwijs- en zorgfaciliteiten."

Mevr. Hendriks, directeur-bestuurder van Kappio, benadrukt de synergie tussen de partners: "Door onze expertise en middelen te combineren, creëren we een rijke leeromgeving die elk kind de kans biedt om zijn of haar potentieel volledig te realiseren. IKC De Fontein staat symbool voor onze gedeelde toewijding aan een inclusieve en ondersteunende gemeenschap."

De overeenkomst markeert een belangrijke mijlpaal in de missie om inclusief onderwijs en zorg toegankelijk te maken voor iedereen. "Door samen te werken aan dit ambitieuze project, laten we zien dat inclusiviteit en kwaliteit hand in hand gaan," zegt Mevr. Van der Poel, directeur bij Parlan. "IKC De Fontein wordt een plek waar elk kind wordt gezien en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft om succesvol te zijn."

IKC De Fontein, gelegen aan de IJsselmeerstraat in Den Helder, verwelkomt kinderen en ouders om deel uit te maken van deze innovatieve onderwijs- en zorggemeenschap. Voor meer informatie over de inschrijving en de aangeboden programma's kunt u contact opnemen via fontein-denhelder@kopwerk.nl.