NOORD-HOLLAND - Vanuit Noord-Holland vliegen drones straks medicijnen naar Texel en onderdelen naar windparken op de Noordzee. Die toekomst komt steeds dichterbij.


Tientallen belangstellenden zagen die nieuwe realiteit donderdag 18 augustus letterlijk in de lucht hangen. Vanuit het noordelijkste puntje van de provincie zoefde voor het eerst een drone met lading op en neer tussen het vasteland en een Waddeneiland. Het onbemande vliegtuigje steeg op in Den Helder, leverde een bodemmonster af bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel en nam een vogel-volgzendertje en een T-shirt mee terug.

De testvlucht werd uitgevoerd vanuit het Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Park (METIP). Deze innovatiedenktank van overheid, bedrijfsleven en marine onderzoekt toepassingen van nieuwe technologie.

Beter voor het milieu

“Over 3 tot 5 jaar worden drones overal ingezet”, zegt METIP-projectmanager John Spee. “Ze zijn kostenbesparend, snel, schoon en veilig. Drones kunnen met spoed medicijnen en bloed naar ziekenhuizen vervoeren of onderdelen en documenten naar boorplatforms op zee brengen. Dat is beter voor het milieu en goedkoper dan transport per helikopter of schip.”

Diverse droneclusters in Nederland voeren momenteel testvluchten uit. In Noord-Holland wordt dit vooral georganiseerd vanuit de Kop, de kennisregio voor maritieme technologie. Hier onderzoekt METIP onder meer hoe onbemande systemen kunnen worden ingezet voor maritiem transport en logistiek, en voor inspecties en onderhoud van productieplatforms en windparken op de Noordzee. Het project wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de Regio Deal van het Rijk, de provincie en de gemeente Den Helder, en draagt bij aan een sterk innovatieklimaat in Noord-Holland.

Veiliger kusttoerisme

METIP innoveert in toepassingen. Bijvoorbeeld met een dronesysteem dat natuurgebieden monitort en vervuilingen opspoort via camerabeelden. Of met de ontwikkeling van een zoek- en redding dronesysteem voor toerisme. Een drone kan dan bijvoorbeeld kinderen opsporen die hun ouders zijn kwijtgeraakt op het strand. Dankzij polsbandjes met een chip kunnen ze worden gelokaliseerd. Ook kan een drone een reddingsvest brengen naar een zwemmer in nood.

“We testen vanwege de techniek, de functionaliteit en de wet- en regelgeving”, zegt Spee. “Nederland zit in de oriëntatiefase, maar de dronesector is al veel verder. Technisch kan er heel veel. Ik zou vanuit DronePort Den Helder een drone vanaf het provinciehuis in Haarlem deze kant op kunnen laten vliegen.”

Grootschalige drone-inzet in Nederlands’ stedelijke omgevingen gaat volgens hem nog wel enkele jaren duren. Ierland, Engeland en de VS zijn al verder met dronepakketbezorging. Spee: “In Nederland zetten nu vooral hulpdiensten zoals politie en brandweer in op drones. Zij gaan er snel vaker gebruik van maken.”

Grote uitdagingen

Volgens Spee is wet- en regelgeving voor dronevluchten in Nederland 1 van de 2 grote uitdagingen op weg naar succes. De andere: acceptatie door de samenleving. “Drones inzetten om de veiligheid op het strand te vergroten is voor veel mensen geen probleem. Dat heeft toegevoegde waarde. Een drone is er niet om zonnebadende strandgasten te filmen.”

De proefvlucht naar Texel krijgt vrijwel zeker een vervolg. De organisatie wil een pilot doen met dronevrachtvervoer naar een booreiland. Spee verwacht dat dronetransport naar offshore locaties daarna snel normaal wordt. En er staat meer op stapel. Zo doet Zeeland onderzoek naar inspectie en monitoring van windmolenparken op zee met drones. In de toekomst zouden kleine onbemande toestellen ook reparaties aan windturbines kunnen uitvoeren.