JULIANADORP - Lekker bewegen, een kop koffie drinken, een goed gesprek voeren. Dat is waar de Derde Helft in het kort om draait. Een sociale plek voor 55-plussers. Voetbalvereniging JVC heeft dit initiatief opgepakt, samen met Team Sportservice en het Nationaal Ouderenfonds. De ontmoetingsplek voor leden en niet-leden van de vereniging start in het voorjaar van 2021.


De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij en heeft als doel de sportkantine een nieuwe functie geven. Die van een centrale plek waar 55-plussers elkaar kunnen ontmoeten. De ouderen kunnen meedoen aan gezellige activiteiten gericht op sport, bewegen en creatief bezig zijn in en om het clubhuis en de wijk.

Potje voetballen en andere activiteiten
“Gewoon gezellig een potje voetballen met de mannen”, vat Co Schilder van JVC het kort maar krachtig samen. “Dat is het vaste onderdeel van de ochtend. Maar de donderdagochtend biedt straks wekelijks leuke, gezellige en sportieve activiteiten. Denk aan jeu de boules, sjoelen, biljarten, wandelen, koken, kaarten of een andere activiteit die je graag zou willen doen."

Gratis deelname
De Derde Helft-ochtend begint steevast met een gezamenlijk kop koffie of thee. Co Schilder: “Daarna starten we de activiteiten en we sluiten ook weer gezamenlijk de ochtend af.” Deelname aan de activiteiten is in de beginfase gratis. Daarna wordt voor bepaalde activiteiten een klein bedrag gevraagd om de kosten te dekken.

Mes snijdt aan twee kanten
Lydia van Noord van Team Sportservice licht toe: “Niet alleen leden kunnen meedoen, ook iemand die geen lid is, is welkom op deze dagen.” Op deze manier vergroot de club de maatschappelijke waarde en ervaren ouderen saamhorigheid binnen een sportvereniging, zonder per se een sport uit te oefenen. “Zo snijdt het mes aan twee kanten. Zowel de vereniging als de ouderen hebben zo profijt van De Derde Helft”, schetst Lydia van Noord.

Kick-off
De Derde Helft begint in het voorjaar met een officiële kick-off. “De aftrap van een gezellige, sportieve ochtend met iedereen die mee wil doen of gezellig wil komen kennismaken.” Wie leuke ideeën voor sportieve of creatieve activiteiten heeft, is welkom deze te delen met Wiebrand Top of Co Schilder, de ouderencommissie in spe.

Meer Informatie is te verkrijgen bij Henk Veul: algemenezaken@jvc-julianadorp.nl, ideeën aanbrengen bij Wiebrand Top: topwiebrand65@gmail.com. Voor meer informatie over het Nationaal Ouderenfonds: https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/de-derde-helft