DEN-HELDER - Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag wordt ieder jaar bij het monument ‘Voor hen die Vielen’ de combattanten, koopvaardijpersoneel en burgers herdacht die hun leven gewaagd en gegeven hebben tijdens de Japanse bezetting en de tijd van geweld en onzekerheid daarna. In verband met de coronamaatregelen is de bijeenkomst dit jaar verkort en versoberd.

Na de overgave van Japan leek het erop dat verzet, inzet en eindeloos wachten op de bevrijding niet tevergeefs waren geweest en mensen weer in vrijheid hun eigen keuzes zouden kunnen maken. Niets bleek echter minder het geval te zijn in, wat toen nog, Nederlands-Indië heette. De onafhankelijkheidsstrijd volgde, wat veel leed en slachtoffers met zich mee bracht. Pas later kwamen mondjesmaat de persoonlijke verhalen los over deze verschrikkelijke tijd.

Keuzes maken
15 augustus staat in het teken van de keuzes die mensen maakten in een situatie van onvrijheid, een les voor volgende generaties. Samen met nabestaanden gaan de gedachten uit naar hen die de vrijheid niet met eigen ogen mochten aanschouwen en voor die tijd het leven lieten.

Verkorte en versoberde bijeenkomst
Er is geen ontvangst in hotel Wienerhof en er zijn geen of zeer weinig zitplaatsen bij het monument. De stichting 15 augustus Herdenking Den Helder betreurt dat, maar hoopt met de aanpassingen toch recht te kunnen doen aan de plechtigheid.Na het hijsen van de vlag halfstok en het Wilhelmus is er vanaf 11 uur gelegenheid om kransen of bloemstukken te leggen bij het monument, waarbij de nodige afstand in acht wordt genomen. Tot slot zal het signaal Taptoe gespeeld worden.

Zaterdag 15 augustus 2020 vindt de herdenking in Den Helder plaats bij het monument ‘Voor hen die Vielen’ op de Vijfsprong en begint om 11.00 uur. Voor het leggen van bloemen of een krans wordt verzocht om contact op te nemen met mevrouw W. Postma-Reindorp via w.postma-reindorp@quicknet.nl . Doe dit voor 10 augustus 2020.

Voor meer informatie: de heer J. Moens via e-mail jocomoens@hetnet.nl