DENHELDER - In Den Helder is sinds kort sportformateur Jan Janssens actief. Hij gaat woensdag 3 juli in gesprek met sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, bedrijven en gemeente tijdens een brede startbijeenkomst. Doel van deze kick-off is tweeledig. Allereerst gaat het om het inventariseren welke ideeën er zijn om de lokale sport te versterken en de maatschappelijke kracht ervan te vergroten. Daarnaast wil de sportformateur in kaart brengen welke organisaties en instellingen samen willen werken in een lokaal sportakkoord.

Tijdens de startbijeenkomst zal de sportformateur zichzelf presenteren en samen met de wethouder tekst en uitleg geven over het beoogde sportakkoord. Natuurlijk komen daarbij ook inspirerende voorbeelden van initiatieven, projecten en samenwerkingsvormen aan bod.

Partners maken samen afspraken
Het sportakkoord legt de afspraken vast die daarover kunnen worden gemaakt. Het is dus geen beleidsstuk van de gemeente, maar een set afspraken van verschillende organisaties en instellingen, waarvan de gemeente er één is. Als partners in het lokale sportakkoord wordt gedacht aan: sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, evenementenorganisatoren, instellingen en organisaties uit onderwijs, welzijn en zorg, het bedrijfsleven en de gemeente.

Nationaal Sportakkoord
Vorig jaar rond deze tijd kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan.

Lokale navolging
Overal in Nederland krijgt dit idee nu navolging en wordt aan lokale en regionale sportakkoorden gewerkt. Zo ook in Den Helder. De gemeente heeft van de rijksoverheid middelen gekregen om een sportformateur in te schakelen. Wanneer een lokaal sportakkoord is gesloten kan de gemeente ook een uitvoeringsbudget aanvragen.

Sportformateurs
De gemeente Den Helder heeft Jan Janssens bereid gevonden om als sportformateur het voortouw te nemen bij de samenstelling van het lokale sportakkoord. Jan Janssens (59) woont in Voorschoten. Hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de sport. Hij is al vele jaren werkzaam op het snijvlak van sportbeleid, -onderzoek en -onderwijs. Hij was o.a. directeur van het Mulier Instituut en lector Sport, Management en Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast heeft hij in tal van vrijwilligersfuncties binnen en buiten de sport relevante ervaring opgedaan.

Onafhankelijk
De sportformateur opereert onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente. In de komende maanden gaat hij rond de tafel met vertegenwoordigers van allerlei Helders organisaties en instellingen. Hij gaat op zoek naar nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking die ertoe moeten leiden dat sportorganisaties sterker worden, dat meer mensen in beweging komen en dat de samenleving nog meer profijt heeft van de maatschappelijke kracht van de sport.

Fantastische kans
Peter de Vrij (sportwethouder) en Jan Janssens (sportformateur) hebben deze week gezamenlijk de genoemde sportorganisaties en maatschappelijke instellingen uitgenodigd om de startbijeenkomst voor het lokale sportakkoord bij te wonen. Zij hopen dat veel organisaties en instellingen hieraan gehoor zullen geven en dat in het najaar veel van hen het lokale sportakkoord zullen ondertekenen. “Het initiatief om tot lokale sportakkoorden te komen is nieuw”, zo schrijven de sportformateur en de sportwethouder in hun uitnodiging. “Niet eerder is op deze manier geprobeerd om een breed gedragen lokaal sportbeleid te ontwikkelen. Het is een spannend proces dat fantastische kansen biedt voor alle sportaanbieders en voor alle andere organisaties en instellingen die belang hebben bij een goed en gevarieerd aanbod van sport en bewegen. Zorg dat u erbij bent en grijp die kans!”

De startbijeenkomst begint woensdag 3 juli om 17.00 uur in Fort Kijkduin (Admiraal Verhuellplein1, 1789 AX Huisduinen) en eindigt omstreeks 20.00 uur.
Organisaties die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel geïnteresseerd zijn om de startbijeenkomst bij te wonen, zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij de sportformateur. Hij is bereikbaar via sportformateur@sportakkoord-denhelder.nl Ook voor meer informatie kan met hem contact worden opgenomen.