DEN HELDER - TESO past de dienstregeling van de veerdienst tussen Texel en Den Helder drastisch aan. Dit om het financieel gemis van het teruggelopen aantal reizigers enigszins te compenseren.


De dienstregeling is vooralsnog teruggebracht naar 20 afvaarten per dag. Dat betekent dat er maar een boot vaart in plaats van de gebruikelijke twee, en dat er van allebei de richtingen ongeveer eens per uur een boot vaart.

TESO laat weten dat het aantal reizigers drastisch is teruggelopen. Zo erg zelfs, dat de boten vaak maar voor 15% bezet zijn. Om het geld dat ze daarmee mislopen te compenseren zouden ze terug moeten naar 12 afvaarten per dag, maar dat weigeren ze. "Wij zijn de enige veerdienst van Texel. We zijn sinds 1907 een organisatie zonder winstoogmerk, met een bereikbaarheidsoogmerk. Dat is de reden dat wij een andere afweging hebben gemaakt en hebben besloten om 20 afvaarten per dag te blijven uitvoeren."

Maatregelen
Als het aantal reizigers nog verder afloopt kan alsnog gekeken worden of er mogelijk afgeschaald kan worden naar 12 afvaarten per dag.

TESO nam eerder al andere maatregelen om de spreiding van het coronavirus op de boten te beperken. Zo moeten mensen die met een auto op de veerboot komen, in hun voertuig blijven zitten. Mensen die te voet of met de fiets komen wordt gevraagd zich zo goed mogelijk te verspreiden over de salon en bij goed weer het buitendek te gebruiken.

Naast het vervoer van personen varen op de boten van TESO ook onder andere de pakketdiensten en vrachtvervoer mee. Van dinsdag tot donderdag vaart er daarom dan ook een veer extra om de bereikbaarheid van het eiland te waarborgen.