DEN HELDER - Hoe legaal is wiet? Momenteel geldt in Nederland een gedoogbeleid. Coffeeshops mogen wel wiet verkopen, maar niet zelf telen of aanvoeren. Hoe werkt dit huidige beleid in de praktijk? In zijn nieuwe documentaire ‘Legale Wiet’ onderzoekt Frans Bromet deze vraag. Op zaterdag 18 december om 14:30 presenteert Bromet de documentaire in School 7.

Gedoogbeleid

Eind 2019 was het startpunt van een vierjarig experiment waarbij onder staatstoezicht gekweekte wiet legaal wordt verhandeld. Het nieuwe beleid moet leiden tot minder overlast en criminaliteit. Frans Bromet - zelf geen gebruiker, ook nooit geweest - hoopt van harte dat het experiment zal slagen. Toch heeft hij er een hard hoofd in. Het huidige beleid staat op springen en is in strijd met de rechtsstaat. Er zijn meerdere elementen die aansturen op een mislukking. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de coffeeshops die niet meedoen? Wie mogen er wietkweker zijn? En kunnen huidige telers zich aanmelden voor de aanbesteding?

‘Legale wiet’
Bromet volgt in ‘Legale wiet’ twee verschillende wiettelers, John en Project C, die willen meedingen in het experiment. Wie van deze telers slaagt hierin; hippie, wietliefhebber en doorgewinterde kweker John, of de opportunistische Project C? Daarnaast interviewt Bromet de coffeeshophouders, kritische betrokkenen en zowel voor- als tegenstanders van het huidige beleid. De documentairemaker is deze middag aanwezig om na afloop vragen beantwoorden.

De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Meer informatie is te vinden op www.kopgroepbibliotheken.nl