DEN HELDER - De afdeling verloskunde van Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder, houdt op donderdag 12 oktober 2023 een voorlichtingsavond over bevallen. De bijeenkomst is van 19:00 tot 21:00 uur in de Zuster Kueterzaal. De zaal is vanaf 18:30 uur open. De toegang is gratis.

Programma

Tijdens de voorlichtingsavond staat de gang van zaken op de verloskamers en de verpleegafdeling centraal. Verschillende deskundigen komen aan het woord en er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast krijgen de aanwezigen (zo mogelijk) een rondleiding op de verloskamers en de couveuse afdeling. Deze avond is zinvol voor alle zwangeren, want ook een geplande thuisbevalling kan onverhoopt in het ziekenhuis eindigen. Dan is het prettig om als aanstaande ouders te weten wat er gaat gebeuren.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar bevallen-denhelder@nwz.nl.

Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en aantal personen waarmee u komt.