DEN HELDER - In de zorg voor een naaste gaat het vaak om de naaste en minder om de mantelzorger. Mantelzorgers krijgen zelden de vraag hoe het met hen gaat. En mantelzorgers stellen de vraag nog minder aan zichzelf. In de workshop Mantelzorg en Positieve Gezondheid, 30 juni in School 7 in Den Helder, draait het om de mantelzorger. Arianne Heijdenrijk, consulent mantelzorg, gaat in deze workshop met mantelzorgers op zoek naar de veerkracht van mantelzorgers en wat hun leven betekenisvol maakt. Maar ook waar het leven mogelijk (te) zwaar is. Mantelzorgers uit Den Helder melden zich aan via info@mantelzorgcentrum.nl

Bewustzijn
Mantelzorgers gaan aan de slag met het bekende spinnenweb om hun positieve gezondheid en welbevinden in kaart te brengen. Arianne geeft hen handreikingen om daar waar het zwaar is te onderzoeken en hoe, met behulp van wie of wat, het leven iets lichter kan worden.

Aanmelden
De workshop is op donderdag 30 juni van 13.30 - 15.00 uur. Mantelzorgers uit gemeente Den Helder zijn van harte welkom in Bibliotheek School 7 in Den Helder. Aanmelden is verplicht en dat kan via info@mantelzorgcentrum.nl of 0224 - 74 50 59.

Mantelzorgcentrum
Het Mantelzorgcentrum is hét expertisecentrum voor mantelzorg in Noord-Holland Noord, actief van de gemeente Den Helder tot aan Alkmaar. Het Mantelzorgcentrum is de gids voor mantelzorgers tijdens hun mantelzorgreis zodat zij hun energie en balans versterken, behouden of terugkrijgen.