JULIANADORP - Bewoners van het Noorderhavenpark in Julianadorp worden geteisterd door het norovirus. De besmetting grijpt zo snel om zich heen dat er besloten is om de open dag die voor zaterdag gepland stond, af te zeggen.

Op het Noorderhavenpark in Julianadorp kunnen mensen met een verstandelijke beperking begeleid wonen. Het park is één van de parken van 's Heeren Loo, dat mensen met een verstandelijke handicap hulp biedt om hun leven in te vullen zoals zij dat graag willen.

Het Noorderhavenpark is niet alleen voor mensen die begeleid moeten wonen. Er worden ook verschillende dagactiviteiten georganiseerd.

Norovirus
Het norovirus staat ook wel bekend als buikgriep. Mensen die het krijgen moeten vaak overgeven, hebben buikpijn en vaak ook diarree. Het virus verspreidt zich via bacterieën die bijvoorbeeld op deurklinken of knoppen van kranen blijven zitten. Mensen kunnen hun risico op noro dan ook verkleinen door hun handen regelmatig te wassen met zeep.

"Het is een kort en heftig virus", weet één van de medewerksters van het park te vertellen. "Bewoners worden heel erg ziek, maar herstellen gelukkig ook weer snel. We hebben nu medewerkers én cliënten die erg ziek zijn geworden, dus we hebben besloten om maatregelen te nemen zodat het virus zich niet nog sneller verspreidt."

"We weten nog niet zeker hoe veel mensen er precies ziek zijn, omdat het virus snel weer over gaat en de incubatietijd best lang is. Maar we weten wel dat het verspreid over het park is, dus niet alleen bij de mensen die begeleid wonen maar ook bij de mensen die voor de dagbesteding komen."