JULIANADORP - Bij de Omringlocatie Buitenveld in Julianadorp is woensdag 21 maart de beweegtuin op feestelijke wijze officieel geopend. Een bewoner van de Omringlocatie Buitenveld heeft samen met wethouder Pieter Kos het lintje doorgeknipt!

Opening Beweegtuin
Jolanda Duivestein, locatiemanager van Omringlocatie Buitenveld, heeft kort het Project “Julianadorp in beweging” toegelicht en alle samenwerkingspartners bedankt die de realisatie van de beweegtuin mogelijk hebben gemaakt. De woningstichting en de gemeente Den Helder hebben met sponsoring ook een duit in het zakje gedaan. Na de officiële opening was er voor de belangstellenden een hapje en drankje welke aangeboden werd door Jolanda Duivestein.

Vanaf 15:30 uur kon gratis worden meegedaan met een proefles in de beweegtuin die aangeboden werd door Classic Gym. Een aantal mensen zijn enthousiast aan de slag gegaan! De workshop gezonde voeding en sport werd verzorg door Dieet & Co en men was zeer te spreken over de opgedane informatie. Tijdens deze middag kon men ook de fitheid laten meten. Er zijn in totaal 23 mensen geweest die graag wilde weten ‘hoe fit ben ik nu eigenlijk?”. Na de fitheidstest kreeg men een advies over hun fitheid en de verschillende sport- en beweegmogelijkheden. In het restaurant van Buitenveld stonden diverse sportverenigingen en organisaties met informatie over de verschillende beweegactiviteiten.

Meedoen aan de beweegactiviteiten?

Wilt u weten aan welke beweegactiviteiten u kunt meedoen? Neem dan een kijkje op de website van Julianadorp in beweging: http://www.julianadorpinbeweging.nl/

Meer informatie en opgeven via: Team sportservice Den Helder www.teamsportservice.nl/denhelder. Tel: (0223) 68 47 26