DENHELDER - Team Sportservice Den Helder organiseert in januari 2020 het Sportgala in samenwerking met de gemeente Den Helder en de Sportfederatie. Tevens wordt er een fotowedstrijd gehouden via Den Helder in beeld.

Sportgala 2020
Het Sportgala zal niet in 2019, maar op 16 januari 2020 plaatsvinden.

De opzet is vernieuwd: er zijn andere, nieuwe categorieën toegevoegd. Alle individuele sporters of teams die lid zijn van een sportvereniging die aangesloten is bij een door het NOC*NSF erkende sportbond en/of overkoepelende organisatie kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke sportprijs in één of meerdere categorieën:

Nieuwe categorieën:
- Sportman
- Sportvrouw
- Sporttalent
- Sportploeg
- Oeuvreprijs.

De Kampioenenparade (sportpenning) blijft gehandhaafd. Als de sporter aan de genoemde criteria voldoet zal hij of zij een gemeentelijke sportpenning ontvangen. De sporter moet uiteraard wel voorgedragen/aangemeld worden!

Voordragen kandidaten
Kandidaten voor de bovenstaande categorieën kunnen door iedereen via de website van Team Sportservice Den Helder worden voorgedragen: b.v. door een vereniging, familie, vrienden of door de sporter zelf. Nominaties dienen uiterlijk 1 november in het jaar voorafgaand aan de uitreiking in het ons bezit te zijn. Een jury draagt uiteindelijk maximaal drie finalisten en een winnaar per categorie voor aan het college van bestuur van de gemeente. Tijdens het sportgala worden dan de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt.

Meer informatie en opgeven via: Team sportservice Den Helder www.teamsportservice.nl/denhelder of bel 0223-684726