DEN HELDER - Hoe leuk is het om oude filmpjes van Den Helder terug te zien? Op woensdagavond 14 november en dinsdagmiddag 27 november vertoont de Helderse Historische Vereniging korte filmpjes uit het archief. Filmfragmenten van verschillende Helderse buurten uit diverse tijdsperioden passeren in kleur en zwart-wit de revue. Zo zijn er beelden van het Centrum, de Visbuurt en Nieuw Den Helder te zien. Ook is er een kort overzicht van sportbeelden uit de tachtiger- en negentiger jaren.

Jan de Vrij en Bert Weerstand van de videowerkgroep van de Historische Vereniging zijn de samenstellers van dit programma. Zij zijn beiden in Den Helder geboren en opgegroeid.

Filmpjes Helderse historie in School 7, Keizersgracht 94 in Den Helder, woensdag 14 november aanvang 19.30 uur, dinsdag 27 november aanvang 14.00 uur, toegang € 4,50 inclusief koffie/thee. Aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie.