DEN HELDER - Maarten Noot van de Helderse Historische Vereniging is zelf loods geweest. Op woensdagavond 18 april en op dinsdagmiddag 1 mei geeft hij een lezing over de geschiedenis van de Loodsen op het Marsdiep.

Eeuwenlang was het Marsdiep een van de hoofdvaarwaters naar en van de Zuiderzeehavens en Amsterdam. Veel schepen voeren van hier uit naar de Oostzee om hout te halen en de VOC-vloot voer er uit naar Indië. In de 18e eeuw woonden er op Texel en in Den Helder wel 500 loodsen. De opening van het Noordzeekanaal in 1876 maakte een eind aan die grote bedrijvigheid op de Rede. Nu resteren nog een tiental loodsen die vanuit IJmuiden op afroep schepen beloodsen.

Inspirerende spreker
Maarten Noot zet zich al jarenlang in voor het behoud van de Helderse geschiedenis. Dat deed hij als penningmeester, voorzitter en als lid van de Helderse Historische Vereniging. Hij staat bekend als een autoriteit op het gebied van de Helderse historie en is een inspirerend spreker. Hij is eindredacteur van het kwartaalblad ‘Levend Verleden’ en van diverse boeken over de geschiedenis van Den Helder. Ook heeft hij zich ingespannen voor digitalisering van de archieven, zodat de historische informatie voor iedereen vindbaar is.

Lezing over het Loodswezen in School 7, Keizersgracht 94 in Den Helder op woensdag 18 april aanvang 19.30 uur en op dinsdagmiddag 1 mei aanvang 14.00 uur, toegang €3,50 inclusief koffie/thee. Aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie.