DEN HELDER - Donderdagavond 15 maart vertelt Meindert Schroor in School 7 in Den Helder over de historie van het Waddengebied. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Helderse Historische Vereniging.

De gangbare gedachte is dat het Waddengebied zich van Den Helder tot Esbjerg uitstrekt. Maar de werkelijkheid is anders: het Waddengebied begint bij Petten. Donderdagavond 15 maart vertelt Meindert Schroor in School 7 over de cultuurhistorische overeenkomsten en verschillen van het Waddengebied. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Helderse Historische Vereniging tijdens de Boekenweek, die dit jaar 'Natuur' als thema heeft.

Dr. Meindert Schroor is portefeuillehouder Cultuurhistorie van de Waddenacademie en een bekende sociaal geograaf en historicus. Hij zet de cultuurhistorie van het Wad centraal.

De entree bedraagt € 3,50. Kijk hier voor de kaartverkoop of aan de balie van de bibliotheken.