DEN HELDER - Op 1 oktober 1942 deserteerde Lubertus Brink van de Groninger kustvaarder Nisi Deo in de Noord Zweedse haven Stocka. Hij was negentien jaar en had besloten om aan de Duitse bezetter te ontsnappen. Hij wilde naar Engeland gaan om vandaar de strijd als koopvaardij officier tegen de Duitsers te beginnen. Zijn zoon Robin Brink vertelt woensdagavond 10 oktober en dinsdagmiddag 23 oktober in School 7 over deze heftige periode in het leven van zijn vader. De avond sluit aan bij het thema van de Maand van de Geschiedenis, met als thema: Opstand.

Pas recentelijk is Brink sr. over deze ervaring gaan vertellen en heeft hij samen met zijn zoon Robin in het voorjaar van 2018 zijn reis kunnen reconstrueren. In deze lezing wordt verteld hoe Brink na afronding van de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam via Zweden in Engeland kwam. En welke bijdrage hij vervolgens op zee aan de strijd tegen de Duitsers heeft geleverd. Lubertus Brink is van plan om bij de lezing aanwezig te zijn.

Spreker Robin Brink is oud marine officier en scheepsbouwkundig ingenieur. Sinds zijn functioneel leeftijdsontslag is hij actief als zelfstandig consultant. Hij woont met zijn gezin in Julianadorp. Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Helderse Historische Vereniging.

Lezing Robin Brink in School 7, Keizersgracht 94 in Den Helder, woensdagavond 10 oktober aanvang 19.30 uur en dinsdagmiddag 23 oktober aanvang 14.00 uur, toegang 4,50 euro, inclusief koffie/thee. Aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie.