DEN HELDER - Zondag 3 november van 10:00 tot 15:00 organiseert Stichting Speelgoedbank Den Helder een speelgoedmarkt in buurthuis Centrum. Speelgoed waar veel van wordt gedoneerd wordt verkocht – met toestemming van de donateurs – zodat met de opbrengst speelgoed aangekocht kan worden waar tekort aan is. Op de markt wordt voornamelijk baby- en peuterspeelgoed, houten speelgoed, boeken, puzzels en spellen verkocht. Kinderen kunnen zich tijdens de markt laten schminken door tante pollewop.


Het is ook mogelijk om tijdens de markt speelgoed te doneren. Alle speelgoed – behalve knuffels – is zeer welkom! De stichting heeft momenteel vooral een tekort aan meisjes en jongens speelgoed voor de leeftijd van 6-12. Het speelgoed gaat naar kinderen uit minima gezinnen.

Gezinnen die recht hebben op de Speelgoedbank mogen een keer per maand met hun kinderen speelgoed komen uitzoeken. Zij kunnen zich aanmelden via stichting MEE & de Wering.