Rabobank Kop van Noord-Holland ondersteunt verschillende evenementen en projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. Dit doen wij door een deel van onze winst terug te geven aan de lokale samenleving. Met sponsoring en donaties versterken wij het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap.

Donaties

Met donaties uit ons Coöperatiefonds dragen wij bij aan investeringen en bestedingen ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving, inclusief duurzame initiatieven. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan collectieve thema’s zoals zelfredzaamheid, duurzaamheid, voeding, ondernemerschap, innovatie en lokale leefomgeving. Zo ontving Wijkvereniging Boatex een donatie voor een beleeftuin!

Coöperatiefonds

Heb je als stichting of vereniging een mooi project, maar heb je hier niet genoeg middelen voor? Dan kun je een aanvraag indienen voor een donatie uit ons Coöperatiefonds.

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de aanvragen. Drie keer per jaar komen zij bij elkaar. De eerste vergadering in 2020 is op 5 maart. Je kunt nog tot 20 februari een aanvraag indienen.

Meer informatie en/of een aanvraag indienen kan via onze website

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/kop-van-noord-holland/sponsoring/.