DEN HELDER - De gemeente Den Helder en voetbalvereniging FC Den Helder hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend voor de bouw van een nieuwe tribune en accommodaties op het sportpark De Streepjesberg. Wethouder Sport, Fotigui Camara, en de voorzitter van de voetbalclub, Jack Jasper, zetten hun handtekening onder de verklaring tijdens een feestelijke bijeenkomst op het sportpark. Met de ondertekening van de intentieverklaring willen de gemeente Den Helder en voetbalvereniging FC Den Helder de realisatie van een nieuwe tribune en kleedkamers waarmaken.


De tribune van FC Den Helder (FCDH) is een markant gebouw op sportpark De Streepjesberg. Het gebouw dateert uit 1955 en heeft al heel wat doorstaan. Niet alleen weer en wind, maar ook een brand heeft het gebouw geteisterd. Bij een visuele inspectie in 2020 zijn gebreken geconstateerd aan het dak en de staal- en betonconstructie. Hierop is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de staat van het gebouw. Daar is uit naar voren gekomen dat het gebouw dusdanig slecht is, dat sloop de enige oplossing is. De tribune is sindsdien afgesloten om de veiligheid van bezoekers te kunnen waarborgen. Met de sloop van de tribune verliest de vereniging ook de onderliggende ruimtes. Hier zitten kleedkamers, een bestuurskamer, materiaalruimtes en een archief.

De nieuwe tribune zal plaats bieden aan ongeveer 450 toeschouwers en voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van veiligheid en comfort. Daarnaast zullen er vier kleedkamers, een materiaalruimte en een vergader-/ bestuurskamer (indien passend binnen het budget) worden gebouwd om de sporters en bezoekers van de club nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wethouder Sport Fotigui Camara is voorstander van investeren in sportvoorzieningen in de gemeente Den Helder. En is blij met de betrokkenheid van de Sportfederatie Den Helder daarin. "Sport en bewegen zijn ontzettend belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Als gemeente willen we daarom zorgen voor goede sportaccommodaties die voldoen aan de behoeften van onze sportverenigingen en hun leden. Met de bouw van deze nieuwe tribune en accommodaties dragen we bij aan het sportieve klimaat in Den Helder."

Voorzitter van de sportfederatie Den Helder, Bert Deckers onderschrijft het belang van een goede sportaccommodatie en het ontwikkelen van nieuwe sportieve initiatieven. “Het gezamenlijk overleg om tot een goede zienswijze te komen, geeft veel vertrouwen. Als overkoepelende organisatie zijn we nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen.”

Ook de voorzitter van voetbalvereniging Jack Jasper is verheugd met de ondertekening van de intentieverklaring: "We zijn al lange tijd bezig met plannen voor de vernieuwing van ons sportcomplex en mooi dat we nu samen met de gemeente Den Helder concrete stappen kunnen zetten. Met de nieuwe tribune en accommodaties kunnen we onze leden en bezoekers nog beter ontvangen en een mooie sportbeleving bieden. We kijken uit naar de verdere samenwerking met de gemeente en de realisatie van dit mooie project."

De komende tijd zullen de gemeente Den Helder en FC Den Helder de plannen verder uitwerken en de financiering rondmaken. Naar verwachting kan de bouw van start gaan in 2024 en zal de nieuwe tribune en accommodaties in 2025 gereed zijn. De financiële dekking voor de bouw van de nieuwe tribune en accommodaties FC Den Helder is opgenomen in de Kadernota 2024 – 2027. De gemeenteraad stelt de Kadernota op 10 juli 2023 vast.